NOWOŚCI...
CZY WIECIE, ŻE...

  1. Różnorodność oferty i szeroka paleta produktów ( nie jeden, lecz kilkunastu renomowanych partnerów) zapewniają dużo lepszy wybór indywidualnego, optymalnego rozwiązania finansowego własnych problemów.
  2. Nieustanne obserwowanie (w połączeniu z aktywnym reagowaniem) dynamicznie rozwijającego się rynku finansowego często pozwala na trafne, korzystne aktualizacje posiadanych już wcześniej programów.
  3. Świadoma polityka niskich kosztów własnych (placówki poza centralami dużych miast, zredukowana i sprawna administracja, ergonomiczne procedury itp.) sprzyja istotnej koncentracji środków dla klientów i współpracowników.
  4. Fundusze inwestycyjne najczęściej obarczają swoich klientów ryzykiem nieudanych lokat (nadzieja wysokości wypłat), natomiast ubezpieczenie kapitałowe gwarantują konkretne, minimalne kwoty
  5. Zysk, (jeżeli jest) wygenerowany przez ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym podlega opodatkowani, natomiast świadczenia z ubezpieczeń kapitałowych - również generujących zyski - są od podatku zwolnione.
  6. Ponieważ jednorazowe świadczenie z sensownego ubezpieczenia NW przy 100% inwalidztwa jest materialnym zabezpieczeniem całego dalszego bytu danej osoby, jego wysokość musi być co najmniej 6-cio cyfrowa.
  7. Przyzwoite ubezpieczenie NW - aby nie mieć charakter symbolicznego - powinno zakładać wielkość maksymalnego świadczenia, co najmniej na poziomie przekraczającym 1000 krotność składki rocznej.
  8. Za niecałe 13 groszy dzienne można uwolnić siebie wraz z całą rodziną od obowiązku odpowiedzialności za niechcąco wyrządzone szkody - i to aż do wysokości 100.000 zł.
  9. Istnieje możliwość skonstruowania nowoczesnego ubezpieczenia grupowego, np. dla części lub ogółu pracowników dowolnego przedsiębiorstwa, gwarantującego po pewnym czasie zwrot wszystkich wpłaconych składek.
  10. Za stosunkowo niewielką opłatą, można sobie, rodzinie i firmie zapewnić bez problem skuteczną i komfortową ochronne prawną, niezbędną praktycznie każdemu w wielu różnych i częstych sytuacjach życiowych
Szczegółowe informacje u przedstawicieli PIF!Panel Doradcy Finansowego
Obszar działania
Kontakt

Centrala:
Polski Instytut Finansowy Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 33
63-000 Środa Wielkopolska
Tel.: + 48 61 / 285 86 00
Fax: + 48 61 / 285 88 50
E-mail: centrala@pif.eu.com